Wei gin ech Secouriste?

Fédération régionale des pompiers NORD

Trëtt ee nei an Rettungsdingschter an a gett ee gären Secouriste/Ambulancier?

Da muss ee folgend Formatiounen machen:

  •  een Initiatiounscours vun 4 Deeg ( hei léiert een Basis iwert Pompjees-a Rettungswiesen )
  •  et mecht een Formatiounen SAP 1 / SAP 2 / SAP 3 ( alles der Reih no )
     

Wëllt een FIRST RESPONDER fueren?

  •  Da muss een nom Initiatiounscours 5 Deeg SAP1 machen
     

Ass ee schon an de Pompjeeën an et wöllt een FIRST RESPONDER fueren, da muss een:

  •  am Besetz vum BAT 1 oder Sauvetage-Léiergang sinn
  •  duerno muss een die Formatioun fir den SAP1 absolvéieren.