Centre d'Incendie et de Secours Schieren Schieren

Coordonnées vum CIS

Grënnung:


Adress: 

Membren

 • 42 Total vun den Memberen
 • 23 Aktive Memberen (16-65)
 • 13 Inaktiv Memberen (16-65)
 • 3 Inaktiv Memberen >65
 • 3 Jugendpompjeeën (8-16)

Equipement

 • TLF
  TLF TLF UNIMOG Mercedes
 • TSF-1
  TSF-1TSF Mercedes
 • GW
  GWFORD Transit
 • MTW
  MTWMTW FORD TRANSIT
Schieren Schieren www.schieren.lu